Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai

Vilniaus oro uosto riedėjimo tako F rekonstravimo, esamos priešgaisrinės stoties pastato griovimo Rodūnios kelias 2, Vilniuje techninio projekto korektūros bei jo atnaujintos versijos išleidimas

UAB „Kelprojektas“ atlieka Vilniaus oro uosto riedėjimo tako F rekonstravimo, esamos priešgaisrinės stoties pastato griovimo Rodūnios kelias 2, Vilniuje techninio projekto korektūros bei jo atnaujintos versijos išleidimo darbus.

Rekonstravimo tikslas: esamo riedėjimo tako F pratęsimas. Įgyvendinus projektą, aplinkos tarša sumažės ir pagerės oro uosto infrastruktūra. Dėl naujai įrengiamų dangų sutrumpėja orlaivių riedėjimo laikas, sumažėja variklių darbo trukmė, todėl sumažėja skleidžiamo triukšmo ir taršos laikas. Įrengus paviršinio vandens surinkimo sistemą, nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos bus surenkamos, valomos ir nuvedamos į miesto lietaus kanalizacijos tinklus.