Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Pakeliamo tilto per Danės upę pilies gatvėje, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2016 metai

Veiklos sritys

Šiuo metu „Kelprojekto" veiklos sritys apima:

  • Transporto infrastruktūros inžineriją - kelių, gatvių, geležinkelių, tiltų, oro uostų ir vandens uostų infrastruktūros inžinerinius sprendimus ir kt.
  • Geotechninę inžineriją – geodezinius, geologinius ir hidrogeologinius tyrinėjimus, ekologinius tyrimus, geotechnines ekspertų paslaugas ir kt.
  • Vandentvarkos inžineriją – hidrotechninių ir melioracijos statinių, laivininkystės ir vandentvarkos pramonės inžinerinius sprendimus.
  • Aplinkos inžineriją – poveikio aplinkai vertinimą, triukšmo ir oro taršos modeliavimą, aplinkosauginių priemonių projektavimą bei kraštovaizdžio, landšafto projektų rengimą ir kt.
  • Projektų valdymą ir techninę priežiūrą – projektų administravimą, inžinerines konsultacines paslaugas.
  • Plėtros planavimą ir projektavimą – kelių tinklo ir eismo srautų modeliavimo paslaugas, intelektualių transporto valdymo sistemų pritaikymo paslaugas, galimybių studijų rengimą, teritorijų planavimo, kadastrinių matavimų ir kitas paslaugas.
  • Infrastruktūros IT sprendimus ir programinę įrangą – įvairią programinę įrangą, skirtą infrastruktūrai, konsultacines paslaugas, mokymus.
  • Miestų ir teritorijų planavimą - bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų parengimo paslaugas, miestų ir teritorijų planavimo galimybių studijas ir konsultacijas.