Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai

UAB „ALKESTA“ ŪKINĖ VEIKLA – ASFALTBETONIO GAMYBINĖS BAZĖS REKONSTRAVIMAS MARIJAMPOLĖJE, VASAROS G. 14, POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS (PVSV)

Vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d.  LR Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-474 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, teikiame informaciją.

 UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS – ASFALTBETONIO GAMYBINĖS BAZĖS REKONSTRAVIMAS MARIJAMPOLĖJE, VASAROS G. 14 POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITA

Dokumentai:

 

Viršelis

PVSV Santrauka ataskaitai

1 priedas. PVSC licencija

2 priedas. PVSV ataskaita

3 priedas. Žemės sklypo dokumentai UAB Alkesta

4 priedas. Dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų būtinumo

5 priedas. Taršos šaltinių išsidėstymo planas 2017-04-06

6 priedas. Situacijos planas 2017-04-13

7 priedas. SAZ planas be PVSV 300m 2017-06-08

8 priedas. SAZ planas 2017-06-08

9 priedas. Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas

10 priedas. Pažyma dėl foninių koncentracijų

11 priedas. Oro taršos sklaidos žemėlapiai A4

12 priedas. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas (2)

13 priedas. Skleidžiamo kvapo vertinimas

14 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai

15 priedas. Visuomenės informavimas iki viešo susirinkimo

16 priedas. Viešo susirinkimo dokumentai