Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai

Magistralinio kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (A5) ruožo nuo 57,7 iki 97,06 km rekonstrukcijos projektinių sprendinių paruošimas

„Kelprojektas" atlieka magistralinio kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (A5) ruožo nuo 57,7 iki 97,06 km rekonstrukcijos projektinių sprendinių paruošimo darbus.

Vykdomi darbai:

  • inžineriniai geologiniai, geodeziniai, ekonominiai ir kiti tyrinėjimai;
  • transporto priemonių intensyvumo ir srautų sudėties natūriniai tyrimai;
  • pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių eismo natūriniai tyrimai;
  • statinio rekonstravimo projekto kaštų naudos analizė;
  • ekologinis tyrimas (triukšmo modeliavimas, biologinė įvairovė, planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymas)
  • statinio statybos projektinių sprendinių parengimas - „Kelprojekto" specialistai, siekdami rasti optimaliausius kelio ruožo rekonstrukcijos sprendinius numatytam magistralinio kelio A5 ruožui, parengs ne mažiau kaip 3 atskirus projektinių sprendinių variantus. Pirmajame variante bus siūloma rekonstruoti esamą kelio ruožą, nekeičiant kelio trasos, kituose projektinių sprendinių variantuose bus siūloma kelią tiesti naujose vietose.