Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai

Informacija visuomenei apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos, poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybė (Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, www.klaipeda.lt, info@klaipeda.lt, +370 46 396066).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, www.kelprojektas.lt, SKPAS@kelprojektas.lt, +370 620 58768).

PŪV pavadinimas: Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba.

PŪV vieta: Bastionų g., Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius.

Programą tvirtins: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymų teikimo terminas: 10 d.d. nuo informacijos paskelbimo dienos, pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje: http://www.kelprojektas.lt/lt/news.

Priedai:

1. PAV Programa

2. PAV Programos priedai

3. Papildyta PAV programa

4. Papildytos PAV programos priedai

5. Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (30.2)-A4E-5379 „Dėl Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“