Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - Mantviliškės smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto, esančio Šalčininkų rajono savivaldybėje Eišiškių seniūnijoje, Panezdilių kaime, išteklių naudojimo (gavybos), poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Pusbroliai“ (Šilutės pl. 2, LT–91111 Klaipėda, www.pusbroliai.eu, el. paštas: info@pusbroliai.eu, tel. +370 46 21 4703).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, www.kelprojektas.lt, SKPAS@kelprojektas.lt, +370 37 30 2532).

PŪV pavadinimas ir vieta: Mantviliškės smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto, esančio Šalčininkų rajono savivaldybėje, Eišiškių seniūnijoje, Panezdilių kaime, išteklių naudojimas (gavyba).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys.

Programą tvirtins: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymus teikimo terminas: 10 d.d. nuo informacijos paskelbimo galima teikti PAV dokumentų rengėjui.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje: http://www.kelprojektas.lt/lt/news

PAV programa su priedais