Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJAI KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA NUTIESTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTU

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektas (I dalis. Žemės sklypai, proj. Nr. 1-294 – Nr. 302-411) (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:

–   Panevėžio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.panrs.lt;

–   UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.

Su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos šiais adresais:

–   UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 205 227), atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus darbų vadovė Genovaitė Kederienė, tel. Nr. +370 37 228 109, mob. tel. Nr. +370 687 15569, el. paštas genovaite.kederiene@kelprojektas.lt;

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. (8 5) 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava, tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt.

Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Panevėžio rajono savivaldybės salėje, adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, 2018 m. rugpjūčio 9 d., 1800 val. Pažymime, kad informacinio susirinkimo metu turto vertinimo ataskaitos nebus aptariamos dėl duomenų konfidencialumo.

Taip pat prašome žemės sklypų savininkus ir (ar) kitus naudotojus, turinčius įsipareigojimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, jeigu VĮ Registrų centre įregistruota žemės sklypo nuomos sutartis, kurios nuomos terminas baigėsi projekto rengimo laikotarpiu arba baigsis iki 2018 m. gruodžio 21 d., pranešti apie tai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos arba AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovams aukščiau nurodytais kontaktais.

 

Priedai:

              Sprendinių brėžinys internete

1. Aiškinamasis raštas

2. Aiškinamojo rašto priedas

 3. Sprendinių brėžinys

 4. Sprendinių brėžinys

 5. Sprendinių brėžinys

 6. Sprendinių brėžinys

 7. Sprendinių brėžinys

 8. Sprendinių brėžinys

 9. Sprendinių brėžinys

 10. Sprendinių brėžinys

 11. Sprendinių brėžinys

 12. Sprendinių brėžinys

 13. Sprendiniai miškai

 14. Sprendinių apjungimo brėžinys

 15. Sprendinių apjungimo brėžinys

 16. Sprendinių apjungimo brėžinys

 17. Sprendinių apjungimo brėžinys

 18. Sprendinių apjungimo brėžinys

 19. Sprendinių apjungimo brėžinys

 20. Sprendinių apjungimo brėžinys

 21. Sprendinių apjungimo brėžinys

 22. Sprendinių apjungimo brėžinys

 23. Sprendinių apjungimo brėžinys

 24. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių suvestinė lentelė