Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai

„Via Baltica“ ruožo Kauno rajone modernizavimo projektas

Numatomas tobulinti „Via Baltica“ ruožas Kauno rajone yra keturių eismo juostų, tačiau jame tranzitinis eismo srautas neatskirtas nuo vietinio, nėra pėsčiųjų ir dviračių takų, o leistinas greitis vietoj 130 km/val. siekia tik 90 km/val. Siekiant, kad magistralėje „Via Baltica“ būtų užtikrinti vieningi infrastruktūros, eismo saugos ir maksimalaus leistino greičio parametrai, planuojami modernizavimo darbai.

Numato parengiamuosius darbus magistralei „Via Baltica“ priklausančio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono ribos. Bus parengtas šio ruožo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros planas, taip pat parengtas ir įgyvendintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas.

Siekiant užtikrinti saugias eismo sąlygas visiems galimiems eismo dalyviams, bus ieškoma novatoriškų, techniniu ir saugaus eismo požiūriais įvertintų, aplinkai nekenksmingų sprendimų. Minėto ruožo sankryžose ir keliuose planuojama nustatyti saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas, joms ištaisyti parinkti tinkamas inžinerines eismo saugos priemones.

Rengiant specialiojo teritorijų planavimo dokumentą bus išanalizuotos ne mažiau kaip trys techninių sprendinių alternatyvos, pagal jas modeliuojami transporto srautai. Įgyvendinant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą numatoma suformuoti apie 215 ha teritoriją, reikalingą darniai „Via Baltica“ magistralės plėtrai.