Pakeliamo tilto per Danės upę pilies gatvėje, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2016 metai
Jakų sankryžos rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2012 metai
"Rail Baltica" rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2012 metai
Kairių aplinkkelio projektas
Lietuvos metų gaminys, 2014 metai

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO SU PARENGTA PVSV ATASKAITA “UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS-STATYBINIŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS IR APDOROJIMAS (ADRESAS: LAUKŲ G/. 1A, TRAKIŠKIŲ K., KALVARIJOS SEN., KALVARIJOS SAV.) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS (PVSV)“

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO SU PARENGTA PVSV ATASKAITA  “UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS-STATYBINIŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS IR APDOROJIMAS (ADRESAS: LAUKŲ G/. 1A, TRAKIŠKIŲ K., KALVARIJOS SEN., KALVARIJOS SAV.) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS (PVSV)“

 

Priedai prie protokolo:

Protokolas

1 priedas. Viešo susirinkimo dalyviai

2 priedas. Patvirtintas susirinkimo vieta ir laikas